skip to Main Content
Driver Datecs Android - FiscalNet

Driverul FiscalNet Datecs pentru Android este o aplicație nativă de driver fiscal pentru Datecs pentru sistemul de operare Android.

Acest driver faciliteaza emiterea bonurilor fiscale pe echipamentele Datecs printr-o modalitate simplă și ușor de implementat. Driverul Datecs Android – permite listarea bonurilor fiscale atât prin conectarea Bluetooth a caselor de marcat, cât și pe UTP/rețea.

Driver Datecs Android

Utilizare Driver Datecs Android - FiscalNet

  1. Conectati casa de marcat la echipament, in cazul conexiunii Bluetooth, efectuati imperecherea dintre echipament si casa de marcat.
  2. Porniti FiscalNet si stabiliti parametrii de conectare.
  3. Trimiteti fisierul de comenzi (lista de string-uri) prin intermediul unui GET API pe localhost, port 1326 – http://localhost:1326/api/Receipt/

Eventualele erori sunt returnate in fereastra de Log a aplicatiei, precum si in raspuns.

Evaluarea corectitudinii executarii comenzii :
Raspunsul primit ca urmare a trimiterii comenzi are urmatoarea structura JSON :

{
    „ReceiptStatus”: true,
    „ReceiptNumber”: „0”,
    „ErrorCode”: „”,
    „ErrorInfo”: „”
}

Linia 1 –  „ReceiptStatus”: true (true = bon emis cu succes, false = bon neprintat sau cu erori)

In cazul unui bon emis corect : Linia 2 –  “ReceiptNumber” contine numarul bonului, in cazul in care acesta NU a fost emis corect Linia 3 contine “ErrorCode=?” – codul de eroare, in caz de eroare si

Linia 4 –  “ErrorInfo=?” – info eroare

Mai multe informatii referitoare la integrare se pot obtine din documentatie :

Descarcă documentație FiscalNet Android